Inspirasjon til vegvesenet

Aftenposten melder at kampesteinene som er plassert ut under en bro ved Sinsenkrysset for å hindre at folk overnatter der har vært for lette å flytte på, og at Statens vegvesen derfor skal «legge ut større steiner som skal støpes fast i betong». Også andre byer har slitt med hjemløse, så her er det gode muligheter for å hente inspirasjon og løsninger fra utlandet.

Som Guangzhou i Kina, hvor man har anlagt små spisse steinpyramider under byens broer:

Videre kan man se på løsninger for andre steder der uønskede slår seg ned, som for eksempel byens benker: Hjemløse, fattige og andre vil enkelt kunne holdes unna ved hjelp av denne snertne innretningen:

PAY & SIT: the private bench (HD) from Fabian Brunsing on Vimeo.

Reklamer